Clos du Fourschenhaff

Distillerie Dolizy&Guillon

shoppingcart-thumb-image

Sorbier torminal - Alisier

Elsbiirendrëpp

Origine: Nommern

D'Elsbieren staamen vun zwee Solitairebeem, eng Baamraritéit zu Letzeburg. An onsem Bongert um Fuerschenhaff wuessen anteschenzäit och e puer Elsbierbeem. D'Récolte as ee groussen Opwand, well d'Friichten héich an der Kroun gepléckt ginn.

100% coeur de distillat:

Bei der Distillatioun get de Viir- an de Nolaaf streng ofgetrennt. Nemmen Haerzstéck vum Distillat get fir dess Qualitéitsdrepp geholl. De Marzipangeschmaach a Geroch ass ganz present.

100% nature:

D'Drepp staamt exclusiv aus der Vergärung vu Friichten. Dëser Drëpp ass keen Zocker zougesat a si as net filtréiert.