Beim internationalen Concours 2016 vun der DLG (DeutscheLandwirtschaftsGesellschaft) goufen folgend vun onsen Dreppen priméiert: Appeldrëpp - Rubinette: Gold Kirsch: Gold Hambiirsdrëpp: Selwer Mirabellelikör: Bronze Béierdrepp am Eechefaass: Selwer Béierdrepp: Selwer Dir fannt all Resultater vun desem renomméierten Concours 2016 op: http://www.dlg-verbraucher.info/de/testergebnisse.html