Clos du Fourschenhaff

Distillerie Dolizy&Guillon

shoppingcart-thumb-image

Eglantines

Spackelterdrëpp

Origine:

Ceuillette de fruits sauvages

100% coeur de distillat:

Bei der Distillatioun get de Viir- an de Nolaaf streng ofgetrennt. Nemmen Haerzstéck vum Distillat get fir dess Qualitéitsdrepp geholl.

100% nature:

D'Drepp staamt exclusiv aus der Vergärung vu Friichten. Dëser Drëpp ass keen Zocker zougesat.