Clos du Fourschenhaff

Distillerie Dolizy&Guillon

shoppingcart-thumb-image

Aubépines

Mullebutzendrëpp

Origine:

D'Mullebutzen fir dës Drëpp wuessen um Fourschenhaff laanscht Feldweeër oder teschend de Stecker. Aubépine épineuse - Crataegus oxyacantha - Weissdorn - Mullebutz as nët gefteg a kann giess gin. Am Fréijoer eng schéin weiss Bléih, an am Hiescht déi rout zeideg Friichten. Wann ee gudd schafft, kann ee bis zu 3kg an der Stonn plécken.

100% coeur de distillat:

Bei der Distillatioun get de Viir- an de Nolaaf streng ofgetrennt. Nemmen Haerzstéck vum Distillat get fir dess Qualitéitsdrepp geholl.

100% nature:

D'Drepp staamt exclusiv aus der Vergärung vu Friichten. Dëser Drëpp ass keen Zocker zougesat.